HMSK

Trøndelag Betong AS har en generell målsetting om å jobbe etter Rent bygg – filosofien og Internkontrollhåndboka.

Vi vil bevisst arbeide med å legge forholdene til rette slik at alle tiltak innen helse, miljø og sikkerhet (HMS) blir ivaretatt. Gjennom dette arbeidet vil det skapes trygge arbeidsplasser og øke trivselen hos de ansatte.

Arbeidet med systematisk HMS oppfølging vil ivareta de til enhver gjeldende krav fra offentlige tilsynsmyndigheter.

Trøndelag Betong AS har Sentral Godkjenning innen utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner. Sentral godkjenning er en generell prekvalifisering av foretaks kvalifikasjoner vurdert opp mot kravene i byggesaksforskriften (SAK10) kap 9-11. Med denne godkjenningen viser vi at Trøndelag Betong AS er et seriøst foretak som;

Har riktig kompetanse til å utføre oppdrag i byggesaker

Oppfyller de lovpålagte kravene til drift

Har betalt skatter og avgifter

Har ansvars- og yrkesskadeforsikring